Hướng dẫn bấm tay tính phong thủy hướng khi mua nhà – Phần 2 hướng dẫn tính Thiên Can

Hướng Dẫn bấm tay tính hướng hợp tuổi với chủ nhà


*Tính tuổi :
Các bạn chỉ cần nhớ vị trí 12 con giáp,6 giáp trên bàn tay là đủ.
Và nhớ các số (@):1,13,25,37,49,61...tuổi 
(trong năm đều là 1 tuổi,chỉ khác là lớn hay nhỏ mà thôi :cách nhau đúng 12 tuổi)

Thiên can ứng với số lẽ (số cuối đơn vị)của năm sinh
+Giáp (4) - Ất (5) - Bính (6) - Đinh (7) - Mậu (8) - Kỹ (9) -Canh (0) -Tân (1) -Nhâm (2) - Quí (3).


Vd 1:Người sinh năm 1997 tuổi gì?
.Năm nay 2015(mùi)người sinh 1997 được 18 tuổi (tây) ,19 tuổi (ta)
.Nào chúng ta bắt đầu tính nha.
.Bắt đầu 1 tại: lấy số (@) 25-19=6, có nghĩ còn thiếu 6 nữa mới đủ, năm nay năm Mùi cộng thêm 6 năm nữa, (Mùi)- thân=1, dậu=2, tuất=3, hợi=4, tý=5, sửu=6. vậy người đó sinh năm Sửu.
.Còn thiên can gì? rất dễ: 1997 - số 7 cuối trùng với số 7 (Đinh)
Vậy sinh năm 199(7) chắc chắn là Đinh Sữu
Vd 2:Người sinh năm 1979 tuổi gì? (biết chắc số đuôi 9 sẽ là Kỹ...rồi nhưng chưa biết kỹ gì?)
.Năm nay 2015 (Mùi) người sinh 1979 được 36 tuổi (tây) ,37 tuổi (ta)
.Bắt đầu 1 tại: lấy số (@) 37 vừa số tròn với năm mùi thì là ko cần phải tính gì nữa MùiVậy sinh năm 197(9) chắc chắn là Kỹ Mùi

Vd 3:Người sinh năm 1975 tuổi gì?
.Năm nay 2015 (Mùi) người sinh 1975 được 40 tuổi (tây) ,41 tuổi (ta)
.Bắt đầu 1 tại: lấy số (@) 37 tại năm Mùi, 41-37=4, vậy nhiều hơn 4, ta lấy chuẩn năm Mùi trừ lại: (mùi)- Ngọ=1, Tỵ=2, Thình=3, Mão=4. Vậy người đó sinh năm Mão
Vậy sinh năm 197(5) chắc chắn là Ất Mão.

Các bạn sẽ tính nhanh hơn nữa khi ta đã biết tuổi lân cận tuổi cần tìmCác bạn chú ý hai tuổi lền kề tính từ đầu nhà giáp là cùng mạng:


1.Nhà Giáp Tý:bao gồm:
Giáp Tý,Ất Sữu(Hải trung kim),Bính Dần,Đinh Mẹo( trung hỏa),Mậu thìn,Kỷ Tỵ(Lâm đại mộc),Canh Ngọ,Tân Mùi(Lộ bàng thổ),Nhâm Thân,Quí Dậu(Kiếm phong kim)


2.Nhà Giáp Tuất:
Giáp Tuất,Ất Hợi(Sơn đầu hỏa),Bính Tý,Đinh Sửu(Giản hạ thủy),Mậu dần,Kỷ Mẹo(Thành đầu thổ),Canh Thìn,Tân Tỵ(Bạch lạp kim),Nhâm Ngọ,Quý Mùi(Dương liễu mộc)


3.Nhà Giáp Thân:
Giáp Thân,Ất Dậu(Tuyền trung thủy),Bính Tuất,Đinh Hợi(Ốc thượng thổ),Mậu Tý,Kỷ Sửu(Thích lịchhỏa),Canh Dần,Tân Mẹo(Tòng bá mộc),Nhâm Thìn,Quí Tỵ(Trường lưu thủy)


4.Nhà Giáp Ngọ:
Giáp Ngọ,Ất Mùi(Sa trung kim),Bính Thân,Đinh Dậu(Sơn hạ hỏa),Mậu Tuất,Kỷ Hợi(Bình địa mộc,Canh Tý,Tân Sửu(Bích thượng thổ,Nhâm Dần,Quý Mẹo(Kim bạch kim)


5.Nhà Giáp Thìn:
Giáp Thìn,Ất Tỵ(Phú Đăng hỏa),Bính Ngọ,Đinh Mùi(Thiên  thủy),Mậu Thân,Kỷ Dậu(Đại dịch thổ),Canh Tuất,Tân Hợi(Thoa xuyến kim),Nhâm Tý,Quý Sửu(Tang đố mộc)


6.Nhà Giáp Dần:
Giáp Dần,Ất Mẹo(Đại khê thủy),Bính Thìn,Đinh Tỵ(Sa trung thổ),Mậu Ngọ,Kỹ Mùi(Thiên thượng Hỏa),Canh Thân,Tân Dậu(Thạch lựu mộc)Nhâm Tuất,Quý Hợi(Đại hải thủy)*Chú thích*

Nhắc lại số cuối năm sinh ứng với thiên can,Giáp ứng với số 4 cuối của năm sinh,mặc dù chưa biết là giáp gì.
VD 1 : Sinh năm 1974 là tuổi dần,số 4 là giáp dần (nằm trong nhà giáp dần)
VD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1979,1978....đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1974----Thuộc nhà Giáp Dần luôn
VD 3 : Sinh năm 1970 là tuổi tuất,bấm lùi (theo bàn tay trên) 1969,1968....đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1964----Thuộc nhà Giáp Thìn 
VD 4 : nhớ trên bàn tay(có sẵn)
............1964>1973(thuộc giáp thìn);1974>1983(thuộc giáp dần);1984>1993(thuộc giáp tý)...........
Sau khi biết tuổi thuộc nhà giáp gì thì tra vào bảng sẽ biết ngay 
Hoặc bấm đốt tay(ko cần bảng tra) theo cách sau
Phải thuộc lòng 6 nhà giáp bằng 6 câu thơ sau(các chữ in đậm màu đỏ ở trên bảng tra)
Nhứt thử (chuột,Tý) :Hải,Lư,Lâm ,Lộ,Kiếm
Nhì Khuyển(Tuất): Đầu,Giản,Thành,Lạp,Dương 
Tam hầu(Thân):Tuyền,Ốc,Lịch,Tòng,Trường
Tứ mã (Ngọ):Sa,Sơn,Bình,Bích,Bạch
Ngũ long(Thìn):Phú,Hà,Dịch,Xuyến,Tang
Lục hổ(Dần):Khê,Trung,Thiên,Thạch,Đại

Ví dụ :lấy lại VD2 ở trên
VD 2 : Sinh năm 1980 là tuổi thân,bấm lùi (theo bàn tay trên:ngược kim đồng hồ) 1979,1978....đến số đầu tiên có số 4 cuối thì dừng lại là 1974----Thuộc nhà Giáp Dần .
Bắt đầu khởi ở Dần bấm tới(theo kim đồng hồ)Very Happyần Mẹo (khê),Thìn Tỵ (trung),Ngọ Mùi (thiên),Thân(thạch)-hahaha
Thân 1980 Thạch Lựu Mộc 

Chúc các bạn vui vẻ !Phong thủy bấm tay :


0 nhận xét: